Fietsverzekering

electric-1721390_960_720Met deze zaakschadeverzekering kunt u uw nieuwe stadsfiets, elektrische fiets, vouwfiets of bakfiets verzekeren tegen diefstal en beschadiging in de gehele wereld.

Welke fietsen?

Elke fiets met een factuurbedrag tussen 600 en 10 000 euro (fiets en accessoires samen), die niet ouder is dan 1 jaar, zoals:

• een stads/hybridefiets
• een elektrische fiets
• een plooifiets
• een ligfiets
• een bakfiets

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook racefietsen/koersfietsen of mountainbikes verzekerd worden. Informeer ernaar bij uw KBC-verzekeringstussenpersoon.

Wat is verzekerd?

electric-556748__180

 • Deze verzekering is een ’alle risico-verzekering’. Dat wil zeggen dat we elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies (diefstal) van de fiets vergoeden, tenzij de schade niet verzekerd is.
 • Als niet alleen de fiets maar ook de fietsdrager op of aan het voertuig beschadigd is, vergoeden we de fietsdrager ook.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd?

 • Schade:
  • die het gevolg is van een eigen gebrek van de fiets;
  • die bestaat uit slijtage of verkleuring;
  • die geen invloed heeft op het gebruik of de functie van de fiets;
  • door reiniging, bewerking of herstelling;
  • die valt onder de garantie of een onderhoudscontract.
 • Schade die door uzelf wordt veroorzaakt en die te wijten is aan opzet.
 • Schade tijdens de deelname aan wedstrijden.
 • De verdwijning van niet-vast gemonteerde (GPS, licht) toebehoren.

Ook dit moet u zeker weten!

 • Deze verzekering geldt niet voor fietsen die u verhuurt of beroepshalve uitleent.
 • Deze verzekering geldt wereldwijd en 24 uur op 24 uur.
 • Het te verzekeren bedrag bestaat uit de effectief betaalde prijs (= factuurprijs fiets incl. BTW),eventueel verhoogd met de prijs van de bijgekochte toebehoren of accessoires.
 • Onder accessoires verstaan we objecten die worden vastgehecht aan de fiets zoals een fietsstoel, fietstas, bagagerek, derde wiel, aanhangwagen/fietskar,…
 • Om fietsdiefstallen te voorkomen leggen we het gebruik op van een ART-goedgekeurd slot (cat.2 of hoger) of een “Sold Secure” Bicycle slot, type Gold/Silver.
 • Bij schade wordt er een franchise toegepast van 50 euro en wordt er vanaf de 13de maand een slijtagepercentage toegepast van 1% per maand.

Wettelijk verplichte vermeldingen

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De fietsverzekering geldt voor één jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, [email protected], tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, [email protected], www.ombudsman.as.

behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor een offerte van de KBC-Fietsverzekering kunt u terecht bij uw KBC-verzekeringstussenpersoon.