KBC-Woningpolis

Categories:Algemeen Nieuws

Woningspolis

 

Een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje.

Daarom beschermt u zich tegen bepaalde risico’s.

Maar is dat genoeg?

In alle omstandigheden?

 

Met de KBC-Woningpolis bent u op alles voorbereid.

Alle schade aan uw woning gedekt

Bij KBC hoeft u niet te bewijzen dat de oorzaak van de schade is opgenomen in uw polis.

Dat moet u wel doen bij een klassieke brandverzekering waarin u een opsomming vindt van de verzekerde risico’s. De KBC-Woningpolis daarentegen is een verzekering alle risico’s. Dat betekent dat alle schade aan uw woning gedekt is, tenzij die uitdrukkelijk is vermeld in een beperkte lijst met evidente uitsluitingen.

 

Een voorbeeld om het duidelijk te maken.

Stel, een deel van uw ingebouwde keuken valt opeens van de muur. Gevolg: schade aan de keukenkasten en aan de inhoud ervan. Een andere verzekeraar betaalt niet, want er was geen storm, brand- of waterschade.

De KBC-woningpolis wel. Het schadegeval is niet uitgesloten in de polis en dus gedekt. Zo simpel is het.

Ja, u bent altijd voldoende verzekerd.

De waarde van uw woning en vooral van de inboedel verandert voortdurend. Op een dag koopt u dat luxueuze lederen salon waarvan u al lang droomde, of schaft u zich eindelijk die multimedia-installatie aan.

Met de KBC-Woningpolis blijft u voldoende verzekerd, ook zonder die vernieuwingen door te geven, op voorwaarde dat u het evaluatierooster hebt ingevuld.

 

De KBC-Woningpolis stopt niet aan uw voordeur

Uw KBC-Woningpolis dekt ook bijgebouwen. Denk aan een vrijstaande garage, zelfs als die een eind van uw woning ligt, of aan uw aansprakelijkheid voor uw vakantieverblijf.

 

Ook uw inboedel is beschermd tegen allerhande gevaren

Uw inhoud kan heel wat schade oplopen. Uw parket vervormt na waterschade, een blikseminslag vernielt uw elektrische toestellen, de inhoud van uw diepvriezer is onbruikbaar na stroompanne … Zodra de schade minstens 1.250 euro bedraagt, geniet u automatisch een ‘alle risico’-bescherming. Met de KBC-Woningpolis bent u dus zeker dat alle schade aan uw inhoud en huisdieren wordt vergoed.

Waardevolle voorwerpen zoals uw juwelen, sportmateriaal, laptops, schilderijen, enz. kunt u apart laten beschrijven in uw polis. Per voorwerp geeft u een te verzekeren bedrag op. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan als er zich toch eens schade voordoet.


Heel ruime dekking voor diefstal

De dekking tegen diefstal geldt niet alleen voor uw huis of tuin, maar ook als u op vakantie of op straat met geweld of onder bedreiging wordt beroofd. Zelfs diefstal in uw vakantieverblijf, in de studentenkamer van uw kinderen of in een rust- of verzorgingsinstelling is meeverzekerd. Sleutels verloren of gestolen? Wees gerust, we vervangen de sloten van uw buitendeuren.

Welke opties zijn mogelijk in de KBC-Woningpolis?

De verzekering voor uw tuin.

Ook uw tuin is blootgesteld aan heel wat risico’s: brand, storm, overstroming, aanrijding, uitgebroken vee, sproeiwerken bij de buren, enz. Als u dat wilt, kunt u bij KBC uw grasperken, vijvers en fonteinen, bomen en struiken, uw tuinmeubilair en zelfs de vissen in uw vijver laten verzekeren. Voor een lange, vaste premie vergoeden wij al uw kosten, ongeacht de oppervlakte van uw tuin.

Alle risico’s gedekt voor uw zwembad

Een zwembad, jacuzzi of zwemvijver installeren is een aanzienlijke investering, die u het best zo goed mogelijk beschermt. Bij KBC kunt u ze voor de volledige waarde laten verzekeren. Bij schade worden ook alle toebehoren zoals pompen, filters, verlichting, onderhoudsmateriaal én het water zelfs vergoed. De eerste vijf jaar worden er zelfs geen slijtagekosten afgetrokken.

Verwarmt u met stookolie?

De verplichte sanering van verontreinigde grond kan oplopen tot tienduizenden duro’s. Meestal is de vervuiling het gevolg van corrosie van de stookolietank of de leidingen ervan. Ook als u zelf geen fout hebt begaan, bent u verplicht om op eigen kosten de boden te saneren. Met de facultatieve verzekering Bodemsanering neemt KBC het risico en ook de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering van u over. En dat voor een totale opslagcapaciteit van maximaal 20.000 liter stookolie.

Ook uw bouwwerf is perfect verzekerd.

Voor uw woning in opbouw of voor een verbouwing kunt u in uw KBC-Woningpolis een unieke verzekering voor de bouwer opnemen. Die verzekering vergoedt onder meer de diefstal of beschadiging van de bouwwerken en uw aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen veroorzaakt door uw bouwwerken. Bovendien bent u verzekerd als u het slachtoffer wordt van een ongeval op de werf.

Dat geldt ook voor de personen die u kosteloos bij de werkzaamheden komen helpen of die u uitnodigt om een kijkje te nemen.

De verzekering ‘meerkosten nieuwe bouwnormen’

Wanneer u uw woning na een schadegeval herstelt, kunt u bijkomende kosten hebben om te voldoen aan de nieuwe bouwnormen. Bij KBC kunt u zich daartegen beschermen. Subsidies en premies die u ontvangt van de overheid of van nutsmaatschappijen trekken wij van de vergoeding af.

Ook als huurder geniet u een maximale bescherming

Ook als u een woning huurt, hebt u er alle belang bij om een woningpolis te sluiten. En zeker niet alleen voor uw inhoud. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u veroorzaakt aan het gebouw waarin u woont, of dat nu opzettelijk was of niet. Die kosten kunnen snel oplopen.

KBC vergoedt de schade aan de woning door uw schuld. Maar ook de onderhuurder is meeverzekerd als u een gedeelte van de woning onderverhuurt, zoals een studentenkamer of een garagebox. En ontstaat er tussen u en uw verhuurder een geschil? Ook dan staat KBC u bij.

Als u tijdens uw vakantie iemand op uw huis laat passen, kan die persoon ook een beroep doen op uw verzekering als hij aansprakelijk is.

 

Extra voor de vrije beroeper

Oefent u een vrij beroep uit? KBC verzekert uw inhoud thuis, op uw werk, tijdens uw verplaatsingen, op reis, enz. Kortom, wereldwijd. En als u samenwerkt met collega’s dan verzekeren wij ook de goederen die uw collega’s en hun personeel gebruiken om samen met u het beroep uit te oefenen.

Wist u dat u ook cash geld en het verlies van gegevens op informatiedragers kunt laten verzekeren?

Ook het inkomensverlies dat u lijdt doordat u uw beroepsactiviteit na brand, storm, blikseminslag, waterschade, enz. niet meer of niet volledig kunt uitoefenen, wordt vergoed.

 

En wat bij schade?

Pas bij schade weet u wat u aan uw brandverzekering hebt. Op dat ogenblik kunt u terecht bij:

  • uw KBC-Verzekeringsagent.
  • De KBC-Bijstandscentrale, dag en nacht, op het nummer 0800 964 64.

De kleinere schadegevallen regelt de KBC-verzekeringsagent meteen. Bij grote schadegevallen onderzoekt hij of hij u een ruim voorschot kan geven.

Bovendien krijgt u praktische bijstand. Is uw woning onbewoonbaar? Dan betaalt KBC bijvoorbeeld tijdelijk de huur van een vervangwoning.

 

Interesse?

Maak een afspraak met ons kantoor!

 

Dit nieuwsbericht bevat alleen marketinginformatie en is niet exhaustief. Het geeft een samenvatting van de kenmerken van het/de erin aan bod komende product(en). Aan de informatie in dit nieuwsbericht kunnen geen specifieke rechten worden ontleend. De contractuele bepalingen die de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de verschillende producten vastleggen, kunnen niet worden aangevuld, tegengesproken of gewijzigd.

                  Verbonden agent, FSMA 113332 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - Geert Van Bael - Design by Verzekeringen-Portaal.net