Pensioensparen

Categories:Algemeen Nieuws

 

Veilige pensioenspaarformule met gegarandeerde interestopbrengst

Elk jaar een fiscaal voordeel

Recht op een jaarlijks fiscaal voordeel* van 30% van het gestorte bedrag. In 2015 kun je tot 940 euro fiscaal voordelig sparen voor je pensioen.

Gegarandeerde rente

KBC-Life Pension Plan is een volstrekt veilige formule met gegarandeerde interestopbrengst. De opbrengst wordt jaarlijks eventueel aangevuld met een niet gegarandeerde variabele winstdeling.

Mooi aanvullend pensioen

Al vanaf 24 euro per maand kun je deze pensioenspaarverzekering openen.

Voor Wie

KBC-Life Pension Plan is een pensioenspaarverzekering om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen (pensioensparen: max. 940 euro in 2015). Elke belastingbetaler die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft kan deze pensioenspaarverzekering afsluiten.

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting in je pensioenspaarverzekering ontvang je een gegarandeerde interestopbrengst. Verandert de interest, dan heeft dat alleen effect op de stortingen vanaf die datum. Op 1 maart 2015 bedraagt de gegarandeerde intrestvoet 1,5%.

Deelname in de winst

Je rendement kan eventueel jaarlijks worden verhoogd met een variabele deelname in de winst, afhankelijk van de resultaten van KBC Verzekeringen en afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten. Zo kun je een mooi totaal rendement genieten.

Vanaf 24 euro per maand

Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort, rekening houdend met je persoonlijke gezinssituatie en met het fiscale maximum. Dat kan al vanaf 24 euro per maand.

Mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten

Bescherm je nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdenswaarborg. Daardoor krijgen ze het financieel wat gemakkelijker in die moeilijke periode. Je kiest zelf welk bedrag je verzekert in de overlijdenswaarborg.

Looptijd

  • Minimaal 10 jaar
  • Einddatum contract: op de leeftijd van 65 jaar (of na verloop van de minimale duur van 10 jaar, als je het contract sluit vanaf je 55ste verjaardag)

Storting

  • Minimaal streefbedrag per jaar: 288 euro
  • Minimaal bedrag per storting: 24 euro

Kosten

    • Toetredingskosten: 5% op het bedrag van elke storting
    • Uittredingskosten: 5%, daalt jaarlijks met 1% gedurende de laatste vijf jaar van het contract. Geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering.

 

Heeft u interesse of nog bepaalde vragen?
Neem gerust contact met ons KBC-Verzekeringskantoor


Productfiche
Financiële infofiche

 

* De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen.

                  Verbonden agent, FSMA 113332 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - Geert Van Bael - Design by Verzekeringen-Portaal.net