KBC-Zorgplan

Categories:Algemeen Nieuws

KBC-Zorgplan

We leven alsmaar langer. En dat is goed nieuws natuurlijk. Want het betekent dat we later meer tijd hebben voor dingen die we altijd al hadden willen doen. Maar wat als die mooie jaren toch niet zo zorgeloos zijn?

 

U leeft, wij beschermen.

Wat als u later zwaar en permanent zorgbehoevend (*1) wordt? Dan kunt u rekenen op het KBC-Zorgplan. (*2)

 

Bij het afsluiten van uw KBC-Zorgplan, kiest u welk bedrag u bij zware en permanente zorgbehoevendheid maandelijks extra denkt nodig te hebben. U hebt de keuze uit drie formules: een uitkering van 500 euro, 1.000 euro of 1.500 euro per maand. Afhankelijk van de formule die u kiest en uw leeftijd stort u eenmalig een afgesproken som in het KBC-Zorgplan. Dat kapitaal zet u opzij in de tak 21-levensverzekering van het KBC-Zorgplan waarop een gegarandeerd rendement wordt toegekend.

Bij zware en permanente zorgbehoevendheid kunt u dan zonder uitstapkosten (*3) beschikken over uw reserve in de tak 21-levensverzekering van het KBC-Zorgplan. Daarmee kunt u de eerste periode van zware en permanente zorgbehoevendheid overbruggen. Na die periode (min. 22 en max. 34 maanden) keert KBC levenslang het door u gekozen bedrag uit (500, 1.000 of 1.500 euro per maand). Daarvoor zorgt de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid die altijd in het KBC-Zorgplan is opgenomen. De premie ervan wordt gefinancierd uit de tak 21-reserve van het KBC-Zorgplan.

Als u de reserve van de tak 21-levensverzekering afkoopt voor de erkenning van zware en permanente zorg-behoevendheid door uw verzekeraar, dan wordt de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid stopgezet (*3)

U leeft voluit en zonder zorgen. Wij beschermen uw vermogen en dat van uw dierbaren tegen de kosten van uw zorg.

 

Uw zorg is onze zorg.

Het KBC-Zorgplan dekt zware en permanente zorgbehoevendheid, ongeacht waar (thuis, assistentie-woning, woon- en zorgcentrum) of door wie (familie, professionele zorgverstrekkers) u wordt verzorgd. Het maakt ook niet uit of u te maken hebt met fysieke of met psychische zorgbehoevendheid, zoals dementie. KBC erkent de zorgbehoevendheid als er door een arts kan worden vastgesteld dat de zorgbehoevendheid voldoende ernstig is én dat er geen perspectief is op herstel.

Kortom, een deel van uw vermogen opzijzetten in het KBC-Zorgplan biedt u financiële gemoedsrust voor het geval u zwaar of permanent zorgbehoevend wordt. Uw zorg is onze zorg.

 

Kom eens praten.

Kom gerust eens langs op ons kantoor. wij vertellen u er graag meer over.

 

 

 

(*1) Een verzekerde wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd wanneer medisch vaststaat dat het fysiek of psychisch onmogelijk is om zelfstandig een aantal welbepaalde handelingen van het dagelijkse leven, zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, enz. te verrichten zonder hulp van anderen. De zorgbehoevendheid is permanent als medisch vaststaat en erkend is door de verzekeraar dat de toestand van de verzekerde niet meer voor verbetering vatbaar is. Wanneer het permanente karakter niet meteen kan worden vastgesteld, dan wordt het onweerlegbaar vermoed als de toestand van zware zorgbehoevendheid zonder onderbreking voortduurt gedurende zes maanden, en dat vanaf de aanvangsdatum van de zorgbehoevendheid. Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden voor erkenning van zware en permanente zorgbehoevendheid vindt u in de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw KBC-tussenpersoon.

 

(*2) KBC-Zorgplan is een tak 21-levensverzekering met een aanvullende verzekering zorgbehoevendheid. Het is een verzekering van onbepaalde duur met een afgesproken storting en met een gegarandeerd rendement, aangeboden door KBC Verzekeringen. Toetredingsleeftijd: 40-66 jaar, mits gunstige medische acceptatie. Instapkosten: 3%. Verzekeringsbelasting: 2%. Uitstapkosten: 0% bij zware en permanente zorgbehoevendheid of bij medisch erkende palliatieve zorg, 5% in de andere gevallen. Premie aanvullende verzekering zorgbehoevendheid: via opvraging uit de tak 21-reserve. Roerende voorheffing is verschuldigd bij het opvragen van de reserve in de eerste acht jaar van het contract. De fiscale behandeling kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De tak 21-levensverzekering wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregels voor levensverzekeringen.

(*3) Gedeeltelijke en volledige afkoop van de reserve is mogelijk zonder kosten op voorwaarde dat een zware of permanente zorgbehoevendheid erkend werd door de verzekeraar. Voor die erkenning is alleen een volledige afkoop (met uitstapkosten) mogelijk. Bij medisch erkende palliatieve zorg kunt u de volledige reserve van uw KBC-Zorgplan kosteloos opvragen.

 

Dit nieuwsbericht bevat alleen marketinginformatie. Die omvat geen beleggingsadvies of onderzoekop beleggingsgebied, maar alleen een samenvatting van de kenmerken van het product. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de eraan verbonden risico’s vindt u in de algmene voorwaarden, de productfiche en de financiële infofiche. Die zijn beschikbaar bij uw KBC-tussenpersoon.

                  Verbonden agent, FSMA 113332 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - Geert Van Bael - Design by Verzekeringen-Portaal.net