Gewaarborgd Inkomen

Categories:Algemeen Nieuws

Gewaarborgd Inkomen


40% of meer van uw inkomen verliezen door een ziekte of ongeval?


Heeft u al gedacht aan een financieel vangnet?

“Verzeker uw inkomen én het voortbestaan van uw zaak.
Dankzij KBC-Gewaarborgd Inkomen.”

 

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen? Een must voor elke zelfstandige.

Als u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval, ligt de wettelijke uitkering bijzonder laag. Vanaf de tweede maand ontvangt u dan een vervangingsinkomen van gemiddeld 833 euro per maand. Daarvan moet u leven en uw hypotheek en vaste kosten afbetalen.

Arbeidsongeschikt worden kan iedereen overkomen. Studies tonen aan dat een zelfstandige, jonger dan 35 jaar, een kans op drie heeft om minimaal een keer gedurende ten minste zes maanden niet te kunnen werken. Hebt u er al bij stilgestaan welke gevolgen dat heeft voor u en uw zaak?

 

KBC-Gewaarborgd Inkomen verzekert uw inkomen en de vaste kosten verbonden aan de uitoefening van uw beroep.

We zorgen voor uw inkomen…

KBC-Gewaarborgd Inkomen zorgt eerst en vooral voor een aanvullend vervangingsinkomen dat afgestemd is op uw netto belastbaar inkomen. Daarvan verzekeren we maximaal 80%.
Het gewaarborgd inkomen wordt uitgekeerd tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid tot uw pensioenleeftijd en afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid.

 

… en de vaste kosten.

Maandelijkse huur, hypotheeklasten, onderhoudskosten, elektriciteit, telefonie, verzekeringen, enz. U moet ze allemaal betalen, ook wanneer u ziek valt. Daarom verzekert KBC-Gewaarborgd Inkomen ook die vaste kosten. Zo komt het voortbestaan van uw zaak niet in het gedrang. In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt u gedurende maximaal drie jaar een rente die de financiering van de vaste kosten veiligstelt. Bent u langer dan drie jaar arbeidsongeschikt? Dan moet u naar alle waarschijnlijkheid maatregelen nemen om uw zaakstop te zetten of over te laten.

 

Wat betekent dat concreet voor u?

U kunt de volgende richtlijn als leidraad nemen: 1000 Euro + 1000 Euro!

Als startende zelfstandige raden we aan om 1000 Euro per maand extra inkomen(*1) te verzekeren en 1000 Euro per maand om uw vaste kosten (*2) te financieren.

Het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen is altijd afhankelijk van de gunstige resultaten van een medische vragenlijst of medisch onderzoek.

 

(*1) Maandelijkse rente die uitgekeerd wordt tijdens de duurtijd en afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid. Verzekering loopt tot de pensioenleeftijd.
(*2) Maandelijkse rente die uitgekeerd wordt tijdens de duurtijd en afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid, maximaal gedurende drie jaar. Verzekering loopt tot de pensioenleeftijd.

 

Interesse? Contacteer ons voor een offerte!
                  Verbonden agent, FSMA 113332 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - Geert Van Bael - Design by Verzekeringen-Portaal.net