Hospitalisatieplan

Categories:Algemeen Nieuws
 • Unieke combinatie van verzekeren en sparen
 • Enerzijds is er de hospitalisatieverzekering die de medische kosten dekt na een ziekenhuisopname
 • Anderzijds beschermt het plan ook het inkomen van uw gezin dankzij de spaarformule en zorgt het ervoor dat ook later de hospitalisatieverzekering betaalbaar blijft
 • Nu al een reserve voor later
 • U opent een Tak-21 spaarverzekering waarin u jaarlijks een bedrag stort*
 • U kunt de stortingen aanpassen aan uw persoonlijke situatie
 • U bent en blijft eigenaar van het gespaarde geld
 • Op de opgebouwde spaarreserve ontvangt u een gegarandeerde rente, ev. aangevuld met winst
 • Levenslange oplossing
 • Van zodra u effectief een beroep wenst te doen op uw KBC-Hospitalisatieverzekering (veranderen van werk, pensionering,…) wordt deze geactiveerd zonder nieuwe medische acceptatie en wordt de hospitalisatiepremie betaald uit het reeds opgebouwde ‘spaarpotje’
 • Indien nodig kunt u de verzekering (tijdelijk) activeren en weer uitzetten
 • Eenmaal het Hospitalisatieplan opgestart, hebt u een levenslange oplossing
 • Beperkt medisch verleden op jonge(re) leeftijd
 • U doorloopt de medische acceptatieprocedure op het ogenblik dat u de spaarverzekering sluit (zelfs niet nodig indien u via uw werkgever een hospitalisatieverzekering hebt bij KBC)

*Dit bedrag wordt bepaald door o.a. uw leeftijd, financiële mogelijkheden en, of u onmiddellijk beroep wilt doen op de bijhorende hospitalisatieverzekering.

                  Verbonden agent, FSMA 113332 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - Geert Van Bael - Design by Verzekeringen-Portaal.net