Pensioensparen

Categories:Algemeen Nieuws

 

Veilige pensioenspaarformule met gegarandeerde interestopbrengst

Elk jaar een fiscaal voordeel

Recht op een jaarlijks fiscaal voordeel* van 30% van het gestorte bedrag. In 2015 kun je tot 940 euro fiscaal voordelig sparen voor je pensioen.

Gegarandeerde rente

KBC-Life Pension Plan is een volstrekt veilige formule met gegarandeerde interestopbrengst. De opbrengst wordt jaarlijks eventueel aangevuld met een niet gegarandeerde variabele winstdeling.

Mooi aanvullend pensioen

Al vanaf 24 euro per maand kun je deze pensioenspaarverzekering openen.

Voor Wie

KBC-Life Pension Plan is een pensioenspaarverzekering om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen (pensioensparen: max. 940 euro in 2015). Elke belastingbetaler die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft kan deze pensioenspaarverzekering afsluiten.

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting in je pensioenspaarverzekering ontvang je een gegarandeerde interestopbrengst. Verandert de interest, dan heeft dat alleen effect op de stortingen vanaf die datum. Op 1 maart 2015 bedraagt de gegarandeerde intrestvoet 1,5%.

Deelname in de winst

Je rendement kan eventueel jaarlijks worden verhoogd met een variabele deelname in de winst, afhankelijk van de resultaten van KBC Verzekeringen en afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten. Zo kun je een mooi totaal rendement genieten.

Vanaf 24 euro per maand

Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort, rekening houdend met je persoonlijke gezinssituatie en met het fiscale maximum. Dat kan al vanaf 24 euro per maand.

Mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten

Bescherm je nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdenswaarborg. Daardoor krijgen ze het financieel wat gemakkelijker in die moeilijke periode. Je kiest zelf welk bedrag je verzekert in de overlijdenswaarborg.

Looptijd

 • Minimaal 10 jaar
 • Einddatum contract: op de leeftijd van 65 jaar (of na verloop van de minimale duur van 10 jaar, als je het contract sluit vanaf je 55ste verjaardag)

Storting

 • Minimaal streefbedrag per jaar: 288 euro
 • Minimaal bedrag per storting: 24 euro

Kosten

  • Toetredingskosten: 5% op het bedrag van elke storting
  • Uittredingskosten: 5%, daalt jaarlijks met 1% gedurende de laatste vijf jaar van het contract. Geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering.

 

Heeft u interesse of nog bepaalde vragen?
Neem gerust contact met ons KBC-Verzekeringskantoor


Productfiche
Financiële infofiche

 

* De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen.

Lange Termijn sparen

Categories:Algemeen Nieuws

Wat betekent lange termijn sparen?

Een aantrekkelijk jaarlijks belastingsvoordeel.

Veel Belgen doen aan pensioensparen, maar kunnen daarnaast nog een mooie belastingvermindering realiseren met langetermijnsparen. Je kunt beide dus combineren en extra fiscaal voordeel genieten.

Na aflossing van je woningkrediet

Heb je je woningkrediet afbetaald? Dan komt er opnieuw ruimte vrij om fiscaal voordelig te sparen.

Na je pensioen

Ook tijdens je pensioen kun je jarenlang genieten van deze belastingvermindering op voorwaarde dat je belastingen betaalt tijdens je pensioen. Opgelet: je moet er wel mee beginnen vóór je 65e verjaardag.

Welk voordeel levert het op?

Langetermijnsparen levert je een mooi jaarlijks belastingvoordeel op. Je recupereert afhankelijk van je inkomsten tot 30% van het gespaarde bedrag via de personenbelasting.
 

Als je per jaar bijvoorbeeld 1 000 euro spaart, kun je het jaar nadien tot 300 euro terugkrijgen van de fiscus.

In 2015 kun je – afhankelijk van je inkomen of pensioen – tot 2 260 euro sparen.

Dat kan je tot 678 euro minder belastingen opleveren.


 
Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel, moet het contract aan een aantal voorwaarden voldoen. Die worden verder toegelicht bij het product.

Waarin spaar ik dan, en wat brengt dat op?

Langetermijnsparen kun je alleen in een fiscale spaarverzekering. Het belangrijkste kenmerk van zo’n spaarverzekering is dat ze je een grote zekerheid geeft. Elk bedrag dat je spaart, brengt immers minstens een vaste gegarandeerde rente op. Het gespaarde bedrag wordt uitgekeerd op de einddatum van het contract. Die einddatum is ten vroegste je 65e verjaardag.

In geval van overlijden voor de einddatum eindigt het contract op dat moment en wordt het spaartegoed uitbetaald aan de begunstigde.

De rentevoet blijft voor elke storting gegarandeerd gedurende de gehele looptijd. Het globale rendement varieert van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van de verzekeraar.

Vanaf wanneer kan ik aan mijn geld?

Je spaart zolang je wilt in het langetermijnsparen. Het contract loopt minstens 10 jaar en kan ten vroegste eindigen op je 65e verjaardag. Spaar hierin dus geld dat je voor een langere termijn kunt missen. Als je eerder aan je geld wilt, kan dat door het vervroegd af te kopen, maar dat is fiscaal niet altijd voordelig.

Fiscale behandeling

Het spaartegoed wordt een belasting op langetermijnsparen geheven op je 60e verjaardag, of op 10 jaar na de start van het contract, als het werd gesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar. Die belasting stelt vrij van verdere belastingen. Bij een eerder overlijden wordt het uitgekeerde spaartegoed belast in de personenbelasting.

Zodra je voor een gespaard bedrag een belastingsvermindering hebt genoten, is de latere uitkering van het eindkapitaal belastbaar.

Als je het spaartegoed zou opvragen vóór je zestigste verjaardag of, als het werd gesloten vanaf 55 jaar, binnen de 10 jaar na de start van het contract, dan kan dat fiscaal nadelig zijn.

De fiscale behandeling kan in de toekomst veranderen.

Tip voor de 50- en 60-plussers

 

 • Ben je 50-plusser? Start nu een contract voor langetermijnsparen en geniet nog jarenlang een mooie belastingvermindering. Kies een einddatum ver genoeg in de toekomst, zodat je ook tijdens je pensioen nog kunt genieten van deze belastingvermindering.
 • Ben je 60-plusser? Om nog jarenlang te kunnen genieten van de belastingvermindering, moet je een langetermijnspaarcontract afgesloten hebben vóór je 65e verjaardag. Als je 65 geworden bent, is het dus te laat, en kun je geen contract meer starten.

Hoe starten?

Wil je weten hoeveel belastingvermindering je jaarlijks kunt realiseren op basis van je beroepsinkomen of pensioen? Contacteer ons kantoor en vraag advies op jouw maat.

Woninginbraken? Onze tips!

Categories:Algemeen Nieuws
Diefstal

Diefstalpreventie

Einde zomeruur… opmars inbraken?

Het is weer zo ver… het einde van het zomeruur is een feit.

In de laatste maanden van het jaar merken we telkens een sterke toename in het aantal woninginbraken. Zodra het vroeger donker begint te worden slaan de inbrekers toe…

 

Hoe kan u zich hiertegen wapenen?

Controleer of u de waarborg diefstal in uw brandverzekering hebt geactiveerd. (Of contacteer ons kantoor ter bevestiging)

Preventie-tips:

 • Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren, ook het toiletraam en de kipramen.
 • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het sloten steken.
 • Verstop geen sleutels op de klassieke plaatsen zoals onder de deurmat of in een bloembak.
 • Laat geen bruikbaar materiaal (ladders) in de tuin rondslingeren.
 • Sluit het tuinhuis af.
 • Berg juwelen op in een kluis.
 • Let op met meldingen via sociale media.
 • Laat, als je met vakantie gaat, de buren een oogje in het zeil houden en de brievenbus leegmaken.  Je kan ook afwezigheidstoezicht aanvragen.
 • Graveer, fotografeer en inventariseer waardevolle voorwerpen.
  Gebruik hiervoor het Registratieformulier waardevolle voorwerpen of het Registratieformulier kunstwerken, antiquiteiten en juwelen.

Wat na een eventuele inbraak?

Als je ondanks alle voorgaande maatregelen toch het slachtoffer van een inbraak bent, volg dan onderstaand advies.

 • Contacteer onmiddellijk de politiediensten (101 of 112).
 • Ga liefst niet binnen in je woning zodat je geen mogelijke bewijsstukken onbruikbaar maakt.
 • Ga liever naar een buur en vraag hem of hij iets verdachts heeft gezien.
 • Controleer samen met de politie je hele huis om na te gaan wat er gestolen is.
 • Doe al het nodige wanneer je merkt dat je bankkaarten, cheques of andere bankwaarden mist.
 • Vraag bij de politiediensten om het bezoek van een inbraakpreventieadviseur.
 • Breng ons als uw verzekeringstussenpersoon zo snel mogelijk op de hoogte.
 • Neem onmiddellijk de nodige maatregelen om een nieuwe diefstal te vermijden.
 • Als er een ruit gebroken is, vervang je in afwachting van een nieuwe best de beglazing door een houten paneel. Bevestig dat paneel aan de binnenkant van het venster.
 • Als je voordeur of een andere toegangsdeur van je woning beschadigd is, laat dan de cilinder vervangen of laat de deur aan de binnenkant volledig afsluiten totdat ze hersteld is.
 • Vraag aan de politie een attest van klachtneerlegging. Hierop staat het nummer van het proces-verbaal. Indien je verzekerd bent voor diefstal, hebben wij als uw verzekeringsagent deze gegevens nodig.

 

KBC zet ook in op preventie!

Op de website www.moederspreventiewinkel.be kan je nuttige gadgets vinden die het leven van de inbreker heel wat moeilijker maken.

Gaande van een eenvoudige grendel voor uw schuifraam tot een digitale deurspion die duidelijke beelden maakt van alle ongewenste indringers.

 

Meer informatie?

Interesse in de diefstalverzekering? Of wenst u gewoon meer informatie? Stap zeker eens binnen in ons KBC-Verzekeringsagentschap voor meer informatie.

                  Verbonden agent, FSMA 113332 A, van KBC Verzekeringen nv, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven.
                  Disclaimer         Klachten         Privacy                              © Copyright - Geert Van Bael - Design by Verzekeringen-Portaal.net